Kindertofte kirke er oprindelig en romansk teglstensbygning,der bestod af skib og kor og muligvis en nu forsvunden apsis. Murene er ret tynde, ca.  55 - 65 cm. 

Bag tårnet ses skibets oprindelige, siksakmurede vestgavl.

I slutningen af 1400-tallet blev kirken forsynet med hvælv. Mure og gavle forhøjedes, og der blev indbygget to fag hvælv i skibet og et i koret.
Det sengotiske tårn er opført senere end hvælvene.
Tårnrummet åbner sig mod skibet med en spidsbuet arkade.

Våbenhuset er fra samme tid som tårnet, 
og begge tilbygninger har kamtakkede gavle. 
I den sene middelalder blev det oprindelige kor  
forlænget mod øst og blev derved længere end skibet.

Altertavlen og prædikestolen er skåret af  
Oluf Jacobsen Snedker i 1741.

Maleriet på altertavlen er malet af Lucie Ingemann,
hustru til B.S. Ingemann.

Har du fakta og/eller fortællinger om Kindertofte Kirke,
som jeg må offentliggøre her, 
er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Helle Juel