1. side i Protekolden

Stillingsopslag nyt lærerpar

Torsdag d. 13. juni 1957 afholdt skolekommisionen  møde hos formanden Poul Lystrup for at tage indstilling til det ledige lærer- og lærerinde embede ved Kindertofte Skole i anledning af at lærer Kindvig og fru Kindvig rejser til 1. august. Embedet har været opslået i "Statstidende"  og "Folkeskolen", og embedet som førstelærer ved Kindertofte skole i Kindertofte kommune bliver ledigt fra 1. ste august 1957 at regne. Grundløn 3.120 kr. Boligafkortning 525 kr. 

Ved samme skole bliver et embede som lærerinde samtidigt ledigt. Grundløn 3.120 kr. Embederne kan søges af et ægtepar hvor begge har lærereksamen. Stillingerne som kirkesanger og organist ved Kindertofte KIrke kan søges samtidigt. Løn for hver af stillingerne for tiden 1200 kr. Ansøgninger til Sorø Amts Skoledirektion, Amtskontoret i Sorø senest d. 5. juni 1957. 

Ansøgningerne der er modtaget fra skoledirektionen. Modtaget. 
Til førstelærer embedet i alt 11 
Til lærerinde embedet i alt 8

Til førstelærerembedet 

No. 1 Valdemar Petersen lærer ved Vestre Skole, Svendborg  enstemmig

No. 2 Thorkild Lund  lærer ved Dalby Skole pr. Krogstrup  3 stemmer

No. 3 Niels Erik Ørberg  Strandhuse pr. Kolding  2 stemmer

Til lærerindeembedet

No. 1 Helga Petersen lærerinde ved Vestre Skole pr. Svendborg enstemmig

No. 2 Jonna Lund  Dalby pr. Krogstrup  3 stemmer

No. 3  Anna Lise Ørberg  lærerinde  Strandhuse pr. Kolding 2 stemmer

Kindertofte d. 13 - 6 - 1957 

underskrevet af Skolekommisionen:

Poul Lystrup, Valdemar Lund, Jørgen Christensen, Hans Larsen, Jenny Jørgensen

D. 12. august 1957 begyndte undervisningen ved lærer Vald. Petersen og fru Helga Petersen. Årsprøven afholdtes d. 21. marts 1958. 

Underskrevet Poul Lystrup